หน้าที่ของ Propylene Glycol
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หน้าที่ของ Propylene Glycol
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หน้าที่ของ Propylene Glycol
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

Propylene Glycol (โพรพิลีนไกลคอล) เป็นสารประกอบที่มีความหลากหลายในการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทำให้เป็นที่นิยมในอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ดังนี้

เครื่องสำอางค์ (Cosmetics)

·      ควบคุมความชื้น (Humectant): ช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นในผิวหนัง และเพิ่มการดูดซับน้ำของผิวหนัง

·      ตัวทำละลาย (Solvent): ใช้เพื่อเจือจางน้ำหอม และผสมกับสารอื่น ๆ

·      Emulsifier: ช่วยป้องกันการแยกชั้นของผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ

·      เพิ่มความเสถียร (Stability): ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนต่อเวลา

·      ป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (Anti-caking agent): ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความชื้น

อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในผลิตภัณฑ์ยา และเป็นพลาสติกลามิเนตเสริมแรง

อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม (Food and Beverage)

·      ใช้เป็นสารป้องกันการแข็งตัว สารเคลือบผิว สารให้ความร้อน และตัวทำละลายในอาหาร

·      ใช้เป็นสารประกอบในอาหารหรือสารอาหารอื่น ๆ เช่น สี และกลิ่นต่าง ๆ

การผลิตน้ำหอม (Perfume)

·      เป็นตัวทำละลายในน้ำหอม (Solvent):PG มีความหลากหลายในการใช้งานในน้ำหอม โดยมีกลิ่นอ่อนมาก จึงเป็นที่นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในน้ำหอมหรือสารหอมละเหยอื่น ๆ ชนิดบริสุทธิ์สูง สามารถทำละลายน้ำหอมได้ดี และทำหน้าที่เป็น fixative (ตรึงกลิ่น) ให้น้ำหอมระเหยได้ช้าลง ช่วยให้น้ำหอมติดทนนานขึ้น และสามารถใช้ทั้ง essential oil และน้ำหอมต่าง ๆ

·      ลดความรุนแรงของวัตถุดิบที่กลิ่นแรงมาก ๆ (High-Impact Raw Material):PG ช่วยลดความรุนแรงของวัตถุดิบที่มีกลิ่นแรงมาก ๆ เพื่อควบคุมกลิ่นในน้ำหอมได้ง่าย ๆ และช่วยให้สามารถทำละลายเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น maltol และ ethyl maltol ทำละลายใน DPG (dipropylene glycol) ได้ไม่ถึง 10% อาจจะทำละลายไว้ที่ 5% หรือ 1% ก็ได้

·      เป็นเบสน้ำหอม (Base for Perfume): PG มีความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นตัวทำละลายที่นิยมใช้ในน้ำหอม สามารถทำละลายน้ำหอมได้ดี และช่วยให้น้ำหอมติดทนนานขึ้น

น้ำยาบ้วนปาก (Mouthwash)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในน้ำยาบ้วนปาก ช่วยในการละลายส่วนผสมอื่น ๆ และเพิ่มความชุ่มชื้นในปาก

สารหล่อเย็นในระบบทำความเย็น (Cooling System Antifreeze):

·      ใช้เป็นส่วนผสมในสารหล่อเย็นในระบบทำความเย็นของรถยนต์ และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแช่แข็งของน้ำในระบบ

การผลิตเรซิน (Resin Production)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิน ซึ่งเป็นวัตถุที่ใช้ในการผลิตพลาสติก

กาว (Adhesive):

·      ใช้เป็นส่วนผสมในกาว ช่วยให้กาวมีความเสถียรและควบคุมความชื้น

สารป้องกันการแข็งตัว (Anti-freeze)

·      ใช้เป็นส่วนผสมในระบบหม้อน้ำรถยนต์เพื่อป้องกันการแข็งตัวของน้ำในระบบในช่วงอากาศหนาว

สารเคลือบผิว (Surface Coating):

·      ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุที่มีประโยชน์ในหลายด้าน

สารให้ความร้อน (Heat Transfer)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในระบบทำความเย็น และเป็นส่วนผสมในเครื่องทำความร้อน

ตัวทำละลายในอุตสาหกรรม (Industrial Solvent)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตสารเคมี และเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสี (Colorant)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับสารแต่งสีและกลิ่นอาหาร

สารทำความเย็น (Coolant)

·      ใช้ในระบบทำน้ำดื่ม-น้ำประปาในประเทศที่มีอากาศหนาว

พลาสติกลามิเนตเสริมแรง (Reinforced Polyethylene)

·      ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตพลาสติกลามิเนตเสริมแรง

Propylene Glycol (โพรพิลีนไกลคอล) เป็นสารประกอบที่มีความหลากหลายในการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทำให้เป็นที่นิยมในอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ดังนี้

เครื่องสำอางค์ (Cosmetics)

·      ควบคุมความชื้น (Humectant): ช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นในผิวหนัง และเพิ่มการดูดซับน้ำของผิวหนัง

·      ตัวทำละลาย (Solvent): ใช้เพื่อเจือจางน้ำหอม และผสมกับสารอื่น ๆ

·      Emulsifier: ช่วยป้องกันการแยกชั้นของผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ

·      เพิ่มความเสถียร (Stability): ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนต่อเวลา

·      ป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (Anti-caking agent): ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความชื้น

อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในผลิตภัณฑ์ยา และเป็นพลาสติกลามิเนตเสริมแรง

อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม (Food and Beverage)

·      ใช้เป็นสารป้องกันการแข็งตัว สารเคลือบผิว สารให้ความร้อน และตัวทำละลายในอาหาร

·      ใช้เป็นสารประกอบในอาหารหรือสารอาหารอื่น ๆ เช่น สี และกลิ่นต่าง ๆ

การผลิตน้ำหอม (Perfume)

·      เป็นตัวทำละลายในน้ำหอม (Solvent):PG มีความหลากหลายในการใช้งานในน้ำหอม โดยมีกลิ่นอ่อนมาก จึงเป็นที่นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในน้ำหอมหรือสารหอมละเหยอื่น ๆ ชนิดบริสุทธิ์สูง สามารถทำละลายน้ำหอมได้ดี และทำหน้าที่เป็น fixative (ตรึงกลิ่น) ให้น้ำหอมระเหยได้ช้าลง ช่วยให้น้ำหอมติดทนนานขึ้น และสามารถใช้ทั้ง essential oil และน้ำหอมต่าง ๆ

·      ลดความรุนแรงของวัตถุดิบที่กลิ่นแรงมาก ๆ (High-Impact Raw Material):PG ช่วยลดความรุนแรงของวัตถุดิบที่มีกลิ่นแรงมาก ๆ เพื่อควบคุมกลิ่นในน้ำหอมได้ง่าย ๆ และช่วยให้สามารถทำละลายเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น maltol และ ethyl maltol ทำละลายใน DPG (dipropylene glycol) ได้ไม่ถึง 10% อาจจะทำละลายไว้ที่ 5% หรือ 1% ก็ได้

·      เป็นเบสน้ำหอม (Base for Perfume): PG มีความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นตัวทำละลายที่นิยมใช้ในน้ำหอม สามารถทำละลายน้ำหอมได้ดี และช่วยให้น้ำหอมติดทนนานขึ้น

น้ำยาบ้วนปาก (Mouthwash)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในน้ำยาบ้วนปาก ช่วยในการละลายส่วนผสมอื่น ๆ และเพิ่มความชุ่มชื้นในปาก

สารหล่อเย็นในระบบทำความเย็น (Cooling System Antifreeze):

·      ใช้เป็นส่วนผสมในสารหล่อเย็นในระบบทำความเย็นของรถยนต์ และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแช่แข็งของน้ำในระบบ

การผลิตเรซิน (Resin Production)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิน ซึ่งเป็นวัตถุที่ใช้ในการผลิตพลาสติก

กาว (Adhesive):

·      ใช้เป็นส่วนผสมในกาว ช่วยให้กาวมีความเสถียรและควบคุมความชื้น

สารป้องกันการแข็งตัว (Anti-freeze)

·      ใช้เป็นส่วนผสมในระบบหม้อน้ำรถยนต์เพื่อป้องกันการแข็งตัวของน้ำในระบบในช่วงอากาศหนาว

สารเคลือบผิว (Surface Coating):

·      ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุที่มีประโยชน์ในหลายด้าน

สารให้ความร้อน (Heat Transfer)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในระบบทำความเย็น และเป็นส่วนผสมในเครื่องทำความร้อน

ตัวทำละลายในอุตสาหกรรม (Industrial Solvent)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตสารเคมี และเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสี (Colorant)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับสารแต่งสีและกลิ่นอาหาร

สารทำความเย็น (Coolant)

·      ใช้ในระบบทำน้ำดื่ม-น้ำประปาในประเทศที่มีอากาศหนาว

พลาสติกลามิเนตเสริมแรง (Reinforced Polyethylene)

·      ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตพลาสติกลามิเนตเสริมแรง

Propylene Glycol (โพรพิลีนไกลคอล) เป็นสารประกอบที่มีความหลากหลายในการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทำให้เป็นที่นิยมในอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ดังนี้

เครื่องสำอางค์ (Cosmetics)

·      ควบคุมความชื้น (Humectant): ช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นในผิวหนัง และเพิ่มการดูดซับน้ำของผิวหนัง

·      ตัวทำละลาย (Solvent): ใช้เพื่อเจือจางน้ำหอม และผสมกับสารอื่น ๆ

·      Emulsifier: ช่วยป้องกันการแยกชั้นของผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ

·      เพิ่มความเสถียร (Stability): ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนต่อเวลา

·      ป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (Anti-caking agent): ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความชื้น

อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในผลิตภัณฑ์ยา และเป็นพลาสติกลามิเนตเสริมแรง

อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม (Food and Beverage)

·      ใช้เป็นสารป้องกันการแข็งตัว สารเคลือบผิว สารให้ความร้อน และตัวทำละลายในอาหาร

·      ใช้เป็นสารประกอบในอาหารหรือสารอาหารอื่น ๆ เช่น สี และกลิ่นต่าง ๆ

การผลิตน้ำหอม (Perfume)

·      เป็นตัวทำละลายในน้ำหอม (Solvent):PG มีความหลากหลายในการใช้งานในน้ำหอม โดยมีกลิ่นอ่อนมาก จึงเป็นที่นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในน้ำหอมหรือสารหอมละเหยอื่น ๆ ชนิดบริสุทธิ์สูง สามารถทำละลายน้ำหอมได้ดี และทำหน้าที่เป็น fixative (ตรึงกลิ่น) ให้น้ำหอมระเหยได้ช้าลง ช่วยให้น้ำหอมติดทนนานขึ้น และสามารถใช้ทั้ง essential oil และน้ำหอมต่าง ๆ

·      ลดความรุนแรงของวัตถุดิบที่กลิ่นแรงมาก ๆ (High-Impact Raw Material):PG ช่วยลดความรุนแรงของวัตถุดิบที่มีกลิ่นแรงมาก ๆ เพื่อควบคุมกลิ่นในน้ำหอมได้ง่าย ๆ และช่วยให้สามารถทำละลายเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น maltol และ ethyl maltol ทำละลายใน DPG (dipropylene glycol) ได้ไม่ถึง 10% อาจจะทำละลายไว้ที่ 5% หรือ 1% ก็ได้

·      เป็นเบสน้ำหอม (Base for Perfume): PG มีความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นตัวทำละลายที่นิยมใช้ในน้ำหอม สามารถทำละลายน้ำหอมได้ดี และช่วยให้น้ำหอมติดทนนานขึ้น

น้ำยาบ้วนปาก (Mouthwash)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในน้ำยาบ้วนปาก ช่วยในการละลายส่วนผสมอื่น ๆ และเพิ่มความชุ่มชื้นในปาก

สารหล่อเย็นในระบบทำความเย็น (Cooling System Antifreeze):

·      ใช้เป็นส่วนผสมในสารหล่อเย็นในระบบทำความเย็นของรถยนต์ และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแช่แข็งของน้ำในระบบ

การผลิตเรซิน (Resin Production)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิน ซึ่งเป็นวัตถุที่ใช้ในการผลิตพลาสติก

กาว (Adhesive):

·      ใช้เป็นส่วนผสมในกาว ช่วยให้กาวมีความเสถียรและควบคุมความชื้น

สารป้องกันการแข็งตัว (Anti-freeze)

·      ใช้เป็นส่วนผสมในระบบหม้อน้ำรถยนต์เพื่อป้องกันการแข็งตัวของน้ำในระบบในช่วงอากาศหนาว

สารเคลือบผิว (Surface Coating):

·      ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุที่มีประโยชน์ในหลายด้าน

สารให้ความร้อน (Heat Transfer)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในระบบทำความเย็น และเป็นส่วนผสมในเครื่องทำความร้อน

ตัวทำละลายในอุตสาหกรรม (Industrial Solvent)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตสารเคมี และเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสี (Colorant)

·      ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับสารแต่งสีและกลิ่นอาหาร

สารทำความเย็น (Coolant)

·      ใช้ในระบบทำน้ำดื่ม-น้ำประปาในประเทศที่มีอากาศหนาว

พลาสติกลามิเนตเสริมแรง (Reinforced Polyethylene)

·      ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตพลาสติกลามิเนตเสริมแรง